คืนสินค้า

คืนสินค้า

เปลี่ยนใจได้ หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจาก thebold.co และไม่พอใจไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะเสนอการคืนสินค้าผ่านฝ่ายบริการลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมด โปรดทราบ: จะไม่มีการคืนอากร ภาษี และค่าจัดส่งเพิ่มเติมใดๆ

นโยบายการคืนสินค้า

เพียงส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้เราในสภาพเดิม (ไม่ได้ใช้ ไม่เคยล้าง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในบรรจุภัณฑ์เดิม) ภายใน 30 วัน (และพร้อมใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ) และเราจะคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้คุณ (ไม่รวม ภาษีอากรและค่าจัดส่ง) เมื่อได้รับสินค้า หากคุณต้องการเปลี่ยนขนาดอื่น ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะช่วยคุณในการแลกเปลี่ยนคำสั่งของคุณได้อย่างราบรื่น คำสั่งซื้อที่เกินระยะเวลา 30 วัน สินค้าที่มีเครื่องหมายเป็น Clearance Sale หรือสินค้าที่ได้รับการปรับแต่ง (การปักชื่อ) จะไม่มีสิทธิ์ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

การจัดส่งสินค้า

ลูกค้ามีหน้าที่จัดส่งสินค้ากลับมาให้เรา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้จัดส่งที่คุณเลือกมีการติดตามและหลักฐานการจัดส่ง หากพัสดุสูญหายระหว่างทาง เราไม่สามารถเปลี่ยน/ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของคุณได้